• شماره تماس: 26405898 | 22901979
  • ایمیل ما: Sales@chehelsoton-panjere.com
 

اندازه گیری درب و پنجره

اندازه گیری

پنجره های دوجداره آلومینیومی و UPVC را میتوان بر روی چهارچوبهای سیمانی ، آجری ، فلری ، چوبی رو سایز چهار چوب ها نصب کرد . به منظور نصب دقیق این پنجره ها ، پس از آماده بودن درگاه پنجره در ساختمان های تازه ساخت و یا محل نصب که پنجره قدیمی تخریب شده است ، به وسیله مترهای دقیق دیجیتال و یا سایر ابزار اندازه گیری دقیق ، اندازه گیری میشود  . این ابعاد به واحد طراحی شرکت چهلستون فرستاده می شود و طراحی های مورد نظر بر اساس ابعاد داده شده انجام میشود و به قسمت ساخت و تولید ارسال میشود . توجه داشته باشید فرایند نصب درب و پنجره دوجداره UPVC تاثیر مستقیم و زیادی بر روی عمر و کیفیت پنجره و درب علاوه بر متریال مورد استفاده در ساخت آن دارد.

طراحی سایت