• شماره تماس: 26405898 | 22901979
  • ایمیل ما: Sales@chehelsoton-panjere.com
 

ترکیب انواع الزجاج العازل بواسطه شرکه جهلستون الایرانیه

  • Home
  • /
  • service
  • /
  • ترکیب انواع الزجاج العازل بواسطه شرکه جهلستون الایرانیه

ترکیب انواع الزجاج العازل بواسطه شرکه جهلستون الایرانیه

اسست مجموعه زجاج ایران الصناعیه فی سنه ۱۳۸۷٫ انتجت انواع المشاریع و الاطروحات للزجاج ذو العازل او العازلین او الثلاثه فی ایران فی طیله هذه السنین مع التکنلوجیا الحدیثه (التقنیه الحدیثه) و الالیه المنظوره. و اخیر تکنلوجیا استعملتها فی انتاج الزجاج عازل هو فاصله متصله و فاصله منحنیه. و استعمال غاز ارغون و انواع مزیل الرطوبه (سیلیکاژل) سبب ازدیاد الاقبال علی هذه المنتجات فی ایران.

طراحی سایت