نرده آلومینیومی و شیشه ای

 شرکت چهلستون

درب و پنجره دوجداره
درب و پنجره آلومینیومی
توری پلیسه و رولینگ
شیشه دوجداره و سه جداره

نمونه کاری های انجام شده هر کارخانه تولیدی مخصوصا در مورد کالا هایی با طول عمر بسیار زیاد می تواند دلگرمی خوبی برای مشتریان آینده برای اطمینان پیدا کردن به کارخانه و محصول نهایی باشد. شرکت پنجره دوجداره چهلستون با بروز کردن پیوسته صفحه پروژه های انجام شده خود ، سعی در آسان شدن این اعتماد سازی دارد.

قیمت نرده های آلومینیومی و شیشه ای

قیمت گذاری نرده آلومینیومی بر اساس متر طول تعیین می شود. در این قیمت گذاری کیفیت متریال و قطعات نرده آلومینیوم به همراه رنگ اجزا و قطعات نرده و شکل قرار گیری پایه های و تعداد گارد های محافظ تعیین کننده است.

قیمت نرده های شیشه ای براساس کیفیت شیشه به کار رفته در ساخت نرده از لحاظ ضخامت شیشه و نوع شیشه سکریت و لمینت رنگ شیشه و نیز سیستم اجرایی نرده شیشه ای قیمت گذاری می شود.