• شماره تماس: 22901807 | 22221920
  • ایمیل ما: Sales@chehelsoton-panjere.com
 

فریم لس شاسی آهنی

نمای پنجره آلومینیومی فریم لس یا بدون قاب (Frame less system)

یکی از پرکاربردترین نماهای ساختمان ، نماهای فریم لس می باشد که زیبایی، آب بندی مناسب، نصب ساده و بارگذاری مناسب را به صورت یکجا ارائه می دهد. درسیستم فریم لس ابتدا سطح نما بصورت شبکه بندی کامل زیر سازی شده و پروفیل های آلومینیومی فریم نما روی این شبکه بندی قرار می گیرند.

مزيت های سيستم پنجره آلومینیومی فریم لس یا بدون قاب (Frame Less)

  • ظرافت دید فریم نگهدارنده شیشه از خارج در سیستم فریم لس
  • امکان استفاده از باز شو پنجره مخفی در نمای ساختمان
  • آسانی تعویض شیشه در سیستم فریم لس
  • عدم انتقال تنش های سازه اصلی بنا بر شیشه
  • عملکرد مستقل هر یک از فریم ها در برابر زلزله
  • امکان استفاده از رنگهای متفاوت در نما
  • ایجاد سطح عایق دما با استفاده از پروفیلهای ترمال بریک

در نماهای فریم لس شیشه ای، قابهای آلومینیومی نگهدارنده شیشه (شیشه ها می توانند تک جداره و یا دوجداره باشند) بر روی یک فریم فولادی که از پروفیل هایی با سایزهای متفاوت ساخته شده نصب و فیکس می گردند. فواصل شیشه ها با یکدیگر چنان نزدیک بوده که فریم فولادی حائل قابهای آلومینیومی از نمای فریم لس روبرو دیده نخواهد شد.

طراحی سایت