درب و پنجره لولایی آلوتک

درب و پنجره لولایی آلوتک

درب و پنجره لولایی آلوتک  درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک می باشد که به دلیل داشتن یک لایه لاستیک پلی آمید در داخل پروفیل آلومینیومی علاوه بر اینکه انتقال حرارت را کاهش می دهد استحکام، طول عمر و مقاومت در برابر لرزش را نیز بیشتر می‌کند.

این لایه پلی آمیدی مورد استفاده در درب و پنجره آلومینیومی می تواند تا ۳۹ درصد کاهش اتلاف انرژی گرمایی در فصل سرما و ۳۳ درصد کاهش اتلاف انرژی سرمایشی در فصل گرما دهد که به طبع این میزان باعث کاهشی حدودا ۲۱ درصد در هزینه های اولیه سیستم گرمایشی و ۳۰ درصد در کاهش مصرف گاز طبیعی می شود.

انواع درب و پنجره لولایی آلوتک

  • سری پنجره و درب ترمال بريک  W55

سری W55  از پنجره و درب های ترمال بریک توسط مانع حرارتی ۱۴٫۸ ميلیمتری پلی آميد، عايق شده است و هر نوع بازشويی را می توان در اين سری تعبيه کرد و با توجه به جزئيات کانال مقطع يورو ۱ ، به لحاظ فنی با تمام لوازم جانبی  ( يراق آلات) سازگار است. به دليل زيبايی از نظر معماری و قابليت اجرای رنگ های استاتيک پودری و رنگ های آنادايز، سيستمی بسيار ممتاز است. عمق فريم های پنجره و درب ترمال بريک W55، ۵۵ ميلیمتر و در ۲ نوع W1 با ضخامت ۱٫۶ ميلیمتر و W3 با ضخامت آن ۲ ميلیمتر توليد می شود.. به دليل طراحی بسيار قوی، در تمامی سری های پنجره و درب، از يراق آلات و لاستيک های نگهدارنده شيشه و پروفيل های گونيا و….. يکسانی استفاده می شود که هم از نظر انبار داری و هم از نظر مواد زايد به وجود آمده، برای مجری بسيار مناسب و مقرون به صرفه است.

درب و پنجره لولایی آلوتک W1-W55
  • سری پنجره و درب نرمال w55

سری درب و پنجره w55 از پنجره و درب های نرمال W55 می باشد که طوری طراحی شده است که هر نوع بازشويی را می توان درآن تعبيه کرد و با توجه به جزئيات کانال مقطع يورو ۱ ، به لحاظ فنی با تمام لوازم جانبی (يراق آلات) سازگار است به دليل زيبايی از نظر معماری و قابليت اجرای رنگ های استاتيک پودری و رنگ های آنادايز، سيستمی بسيار ممتاز است. عمق فريم های پنجره و درب ترمال بريک W55، ۵۵ ميليمتر و در ۲ نوع W2 با ضخامت ۱٫۶ ميلیمتر و W4 با ضخامت آن ۲ ميليمتر توليد می شود. به دليل طراحی بسيار قوی، در تمامی سری های پنجره و درب، از يراق آلات و لاستيک های نگهدارنده شيشه و پروفيل های گونيا و….. يکسانی استفاده می شود که هم از نظر انبار داری و هم از نظر مواد زايد به وجود آمده، برای مجری بسيار مناسب و مقرون به صرفه است.

سری پنجره و درب ترمال بر یک W65

درب و پنجره ه لولایی ترمال بريک توسط مانع حرارتی ۲۴ ميليمتری پلی آميد، عايق شده است که، در صورت نياز می توان عايق حرارتی و صوتی را افزايش داد و هر نوع بازشويی را می توان در اين سری تعبيه کرد و با توجه به جزئيات کانال مقطع يورو ۱ ، به لحاظ فنی با تمام لوازم جانبی ( يراق آلات) سازگار است. به دليل زيبايی از نظر معماری و قابليت اجرای رنگ های استاتيک پودری و رنگ های آنادايز، سيستمی بسيار ممتاز است. عمق فريم های پنجره و درب ترمال بريک W65 ، ۶۵ ميليمتر و در ۲ نوع W5 با ضخامت ۱٫۶ ميليمتر و W6 با ضخامت آن ۲ ميليمتر توليد می شود.. به دليل طراحی بسيار قوی، در تمامی سری های پنجره و درب، از يراق آلات و لاستيک های نگهدارنده شيشه و پروفيل های گونيا و….. يکسانی استفاده می شود که هم از نظر انبار داری و هم از نظر مواد زايد به وجود آمده، برای مجری بسيار مناسب و مقرون به صرفه است.

سری پنجره و درب ترمال بر یک W75

درب و پنجره ه لولایی ترمال بريک w75  برای مکان هايی که به عايق حرارتی قويتری نياز دارند مانند مناطق سردسير و مناطق بسيار گرمسير، طراحی شده است. اين سری از پنجره و درب ها ترمال بريک توسط مانع حرارتی ۳۴ ميليمتری پلی آميد، عايق شده است که، در صورت نياز می توان عايق حرارتی و صوتی را افزايش داد و هر نوع بازشويی را می توان در اين سری تعبيه کرد و با توجه به جزئيات کانال مقطع يورو ۱ ، به لحاظ فنی با تمام لوازم جانبی  ( يراق آلات ) سازگار است. به دليل زيبايی از نظر معماری و قابليت اجرای رنگ های استاتيک پودری و رنگ های آنادايز، سيستمی بسيار ممتاز است. عمق فريم های پنجره و درب ترمال بريک W75 ، ۷۵ ميليمتر و در ۲ نوع W7 با ضخامت ۱٫۶ ميليمتر و W8 با ضخامت آن ۲ ميليمتر توليد می شود.. به دليل طراحی بسيار قوی، در تمامی سری های پنجره و درب، از يراق آلات و لاستيک های نگهدارنده شيشه و پروفيل های گونيا و….. يکسانی استفاده می شود که هم از نظر انبار داری و هم از نظر مواد زايد به وجود آمده، برای مجری بسيار مناسب و مقرون به صرفه است.

طراحی سایت